Muur

05 February, 2009    

Een ruwe muur gestapeld steen op steen
niet één gelijk, toch op hun plaats gekregen
van twee kanten af gebouwd, leunend tegen
elkaar, dan opgevuld met gruis en leem

niet hoog, zodat we kunnen blijven reiken
naar bergen, en neer blikken op het dal
ze breekt de noordenwind, maar bovenal
laat ze naar binnen en naar buiten kijken

als het dan straks gaat waaien zal het zand
haar voegen, zich nestelen in de naden
waar wij het ruwe groen gekiemd uit zaden
van vogelpoep zacht strelen met de hand

de muur zal er nog eeuwen stevig staan
en pas heel lang nadat wij zijn vertrokken
zullen allengs de eerste losse brokken
vallen, zijn onze botten wel vergaan

Henk Staal, 17 december 2007